HVAD ER EN ÆGTEPAGT?


En ægtepagt er en aftale mellem de to ægtefæller om den formueordning, der skal være gældende for ægteskabet og ved ophævning af samme.

Inden du gifter dig, bør du og din kommende ægtefælle altså nøje overveje de økonomiske forhold i jeres ægteskab.


hvad er en ægtepagt, ægtepagteriet, advokat


I kommer garanteret hver især med jeres egen privatøkonomi, med eventuelle formuer såvel som gæld, og selvom ordet ”ægtepagt” hos mange har en negativ klang, er det aldeles fornuftigt at få de økonomiske aspekter fastlagt på forhånd.

Herved undgår I mulige uklarheder eller splid senere i livet, hvis I mod forventning skulle komme ud i en skilsmisse.

Foretager I jer ikke noget inden I gifter jer, har I automatisk ifølge dansk ret, fælleseje. Det vil sige, at I fælles ejer alle aktiver I bringer ind i ægteskabet, og også alt hvad I hver især erhverver i fremtiden, af opsparing, gaver, arv osv.
I deler altså alt I ejer ligeligt mellem hinanden, ved seperation, skilsmisse eller død.
Det er altid en mulighed, at rette i de aftaler der er blevet indgået i en ægtepagt, så ændrer I entydigt mening med hensyn til indholdet, eller opstår der mindre rettelser eller tilføjelser, får I blot gennemgået jeres ægtepagt og indført jeres nuværende ønsker.

Se på ægtepagten som en omsorgsfuld sikring af hinanden, der er intet egoistisk eller bindende over det, da den kun kan oprettes ved enighed mellem begge ægtefæller.


Tinglysning af ægtepagten

Før en ægtepagt er gyldig, skal den være underskrevet, personligt af begge parter og derefter tinglyses i Personbogen. Der er ikke nogen tidsfrist på hvornår ægtepagten skal tinglyses, dog bortfalder retten til at tinglyse en ægtepagt, ved død, separation eller skilsmisse.
En ægtepagt koster som minimum 1.400 kr i tinglysningsgebyr.


Ægtepagt og testamente

Ægtepagter bør som udgangspunkt ikke stå alene, men sammen med et gensidigt testamente, som tager stilling til den nærmere fordeling ved dødsfald.

Et testamente laves oftest ved samme lejlighed som ægtepagten, da det ene dokument kan have betydning for det andet dokument, og udformningen deraf. Typisk er et testamnte længere end en ægtepagt.

Et testamente skal ikke tinglyses for at være gyldigt, som en ægtepagt skal, men koster 300 kr. i gebyr for notaren ved testamentets underskrift.


"Tænk endnu længere,
og få lavet jeres testamente
sammen med ægtepagten"
3 former for ægtepagter

Der kan være flere forskellige årsager til at oprette en ægtepagt, men typisk vil det kunne deles ind i tre kategorier:

Særejeægtepagt - Man kan få forskellige former for særeje. Fx hvis der er en betydelig forskel mellem parternes formuer, eller der er arv eller privat virksomhed indblandet, kan man have behov for en særlig deling.

Pensionsægtepagt - Hvis der er væsentlig forskel på værdien af ægtefællernes pensionsopsparinger, fx på grund af barsel eller deltids arbejde, kan man lave en aftale om deling af pensioner i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Gaveægtepagt - I visse tilfælde skal der oprettes en gaveægtepagt, hvis du ønsker at give din ægtefælle en gave af usædvanlig stor størrelse. Gaven er først gyldigt videregivet, når det står nedskrevet i en ægtepagt.

Læs mere om årsager til at oprette en ægtepagt: Inspiration > Hvornår oprette en ægtepagt?